Cireșoaia: Intâlnirea persoanelor consacrate pe zona Onesti


Duminică, 6 februarie 2011, în Parohia „Sf. Ana” din Cireșoaia a avut loc intâlnirea persoanelor consacrate din zona Onești.  Au participat în jur de 60 de persoane consacrate din diferite congregații religioase.

La ora 11 a fost celebrată Sf. Liturghie în biserica parohială, ceremonie care a început cu o procesiune solemnă cu lumânările aprinse. Părintele paroh Marian Dascălu le-a mulțumit tuturor că au ales această comunitate pentru a sărbători această zi specială în care toate persoanele consacrate dau mărturie de slujire cu viața proprie.
Celebrantul Sfintei Liturghii, Pr. Ofm. Conv. Manole Ioan Serban a făcut ca întreaga celebrare să fie inălțătoare punctând faptul că “sarea pământului” dă gust trăirii zilnice împreună cu ceilalți în îdeplinirea celor mai mici lucruri zilnice.

Doamne, tu ai spus că Împărăţia Ta este asemenea unei bucăţi de drojdie care dospeşte aluatul pregătit pentru pâine, “eu sunt lumina lumii, cine mă urmează nu va umbla în întuneric”. Ne exprimăm bucuria prin aceste cuvinte, mulțumind persoanelor consacrate din zona Onești că au ales ca în biserica noastră să-și reînnoiască votul pentru a-l sluji pe Mântuitorul Isus. Au dat mărturie de adevărată trăire creștină, arătându-ne tuturor că au responsabilitatea de a face să crească tot mai mult în mijlocul nostru și în societatea noastră valorile creștine.

In această zi dedicată persoanelor consacrate am asistat cu toții la bucuria și fidelitatea vocației primite; într-adevăr putem spune că ei pot transmite lumina credinței primită la Botez, generațiilor viitoare. Cine știe, poate se va molipsi cineva și din Parohia noastră cu această vocație, pe lângă Părintele Viorel Ababei și mai nou, Victor Birtea care a îmbrățișat Ordinul Capucin.

Această celebrare deosebită pe care persoanele consacrate au trăit-o în această zi de 6 februarie, ne înalţă gândul la Dumnezeu căruia vrem să-i mulţumim din toată inima pentru acest mare dar al vocației religioase pe care ni l-a dăruit. In faţa altarului s-a amenajat un mic semn care ne vorbeşte despre bogăţia ce este şi pe care viaţa religioasă o aduce Bisericii întregi. Se observă trei semne: benzi colorate, regula de viaţă şi o lumină aprinsă. Culorile multiple care pornesc de la altar au o dublă semnificaţie: pe de o parte ne amintesc semnul biblic al curcubeului prin care Dumnezeu a încheiat alianţa sa cu omul, iar nouă astăzi acest semn vrea să ne amintească că Viaţa Consacrată este un dar de la Dumnezeu care ne angajează să trăim pe deplin alianţa iubirii sale. Totodată culorile multiple, sunt un semn al diferitelor ordine religiose prezente în Biserica întreagă. Această întemeiere a diferitelor Familii religioase este lucrarea Duhului Sfânt. Dumnezeu a voit, prin intermediul  unor persoane devenite exemple de viaţă pentru noi, să îmbogăţească viaţa Bisericii cu multe carisme.

Regula de viaţă este pentru fiecare, un instrument deosebit care ajută în trăirea valorilor evangheliei şi să le exprime în mod concret prin trăirea carismelor lăsate nouă de fondatori, într-un spirit de comuniune frăţească şi dăruire totală a vieţii. Sensul profund al vocației se găsește doar în Dumnezeu care din iubire ne-a chemat, ne susţine cu harul Său şi ne luminează paşii ca să putem împlini voinţa Sa.

După celebrare, la ora 14:30 toate persoanele consacrate s-au întâlnit în Slănic Moldova la Casa “Surorilor lui Isus Răscumpărătorul”, unde au discutat despre tema “Pastorala vocațională” fiind în centru familia. După dezbatere, s-a constituit o comisie cu câte un reprezentant din fiecare congregație pentru a organiza un plan comun de pastorală vocațională.

Prof. Daniela Mititelu

Be the first to comment on "Cireșoaia: Intâlnirea persoanelor consacrate pe zona Onesti"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*