Fosta cooperativă din Cireșoaia va deveni „Centrul Socio-Cultural și de Tineret”


În data de 13 ianuarie 2023, a intrat în vigoare contractul de finanțare a obiectivului „Reabilitare, modernizare, dotare clădiri publice – reabilitare clădirea Centrului socio-cultural și de tineret Cireșoaia” semnat între Ministerul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și U.A.T. Slănic Moldova. Clădirea este situată pe strada Soldat Ștefan M. Șilochi nr. 1 (fostă str. Teilor nr. 2A) și este proprietate a U.A.T. Slănic Moldova. De-a lungul anilor imobilul a avut funcțiunea de magazin comercial – bufet, bar, sală de jocuri și discotecă. 

Obiectivele proiectului sunt:
-Crearea condițiilor pentru dezvoltarea infrastructurii socio-culturale și de tineret la nivelul localității Slănic Moldova;
-Creșterea gradului de confort și siguranță la nivelul utilizării infrastructurii culturale la nivelul localității;
-Reducerea riscului și a disconfortului creat de lipsa accesului la o infrastructură pentru tineret;
-Creșterea gradului de satisfacție și sănătate al tinerilor locuitori și turiștilor din localitatea Slănic Moldova;
-Creșterea atractivității localității prin promovarea unui mediu creativ, încurajarea organizării tinerilor în jurul unor idei creative de dezvoltare a comunității.

Valoarea totală a proiectului este de 1.101.306,44 lei, finanțare nerambursabilă acordată de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Perioada de implementare a Proiectului este de 24 luni, de la data semnării Contractului de finanțare. Proiectul este identificat cu codul C5-B1-53.

Realizarea acestui obiectiv va asigura posibilitatea locuitorilor si turiștilor din Slănic Moldova, de a beneficia în siguranță de potențialul balneoclimateric al stațiunii Slănic Moldova, în contextul dezvoltării unei culturi sănătoase iar la nivelul tinerilor crearea posibilităților de manifestare a spiritului creator și întreprinzător la nivel local si național.