Întâlnirea diecezană a adulţilor din Acţiunea Catolică


Sâmbătă, 21 mai 2022, a avut loc la Cireşoaia întâlnirea diecezană a membrilor ACA din Dieceza de Iaşi. Într-un cadru de poveste, între munţi, miros de brazi şi de salcâm înflorit s-au reunit adulţii din 25 de parohii din zonele Bacău şi Roman, aproximativ 250 de membri şi simpatizanţi ai Acţiunii Catolice.

Gazda întâlnirii a fost ACA din Parohia „Sfânta Ana” din Cireşoaia, împreună cu părintele paroh, Marian Dascălu. O comunitate minunată căreia îi mulţumim cu recunoştinţă pentru primirea călduroasă şi organizarea de excepţie.

Tema întâlnirii a fost: „Împreună pe drumul păcii”, iar motoul activităţii „Fericiţi făcătorii de pace, pentru că ei vor fi numiţi fiii lui Dumnezeu!” (Mt 5,9). De mai departe sau de mai aproape, drumul a fost un adevărat pelerinaj, iar revederea cu atât mai plăcută cu cât anii de interdicţii au blocat aceste activităţi.

Întâlnirea a fost prezidată de Cristina Mare, preşedinte al Acţiunii Catolice din Dieceza de Iaşi, susţinută de echipa sectorului adulţi, dar şi de asistenţii spirituali zonali. Salutară a fost prezenţa pr. Felix Roca, asistent spiritual diecezan şi o mare bucurie a fost prezenţa în mijlocul acţionarilor a Preasfinţitului Iosif Păuleţ, episcop de Iaşi.

Salutul coordonatorului şi al părintelui paroh au dat startul zilei, iar activitatea a continuat cu momentul de formare. Pr. Iosif Dămătăr şi pr. Francisc Fărcăşel ne-au introdus în tema zilei – Pacea. Tema aleasă în aceste timpuri zbuciumate a fost prezentată ca salut: „Shalom!”, ca misiune creştină, chemare, dorinţă a inimii, cale de urmat şi mod de viaţă. Pacea se creşte în rugăciune, se educă în iubire, se practică în caritate şi jertfă. Ne-au fost propuse două modele ale păcii: Sfântul Ioan Paul al II-lea şi Sfânta Tereza de Calcutta.

În această frumoasă lună mai, Sfânta Fecioară Maria ne este mijlocitoare a familiilor noastre, dar la rândul nostru suntem chemaţi să punem pacea în inimile noastre, să o facem să rodească, dar şi să o purtăm spre alţii.

Concomitent, într-un cadru restrâns, cu reprezentanţi din fiecare parohie, s-a constituit un grup de lucru care să contribuie la lucrările sinodale, răspunzând la două întrebări şi făcând propuneri pentru viitorul Bisericii şi al Acţiunii Catolice.

Liturghia a fost prezidată de Preasfinţitul Iosif Păuleţ, moment de caldă trăire la acest moment aniversar, în care şi-a arătat încă o dată susţinerea şi ataşamentul faţă de Acţiunea Catolică.

După prânzul comunitar oferit de gazde, a doua parte a programului zilei a adus un moment înălţător susţinut de corul copiilor din Cireşoaia cu cântece gregoriene, poezie, cântec şi joc, horă şi bătută, aşa cum ştiu oamenii cu inima plină de bucurie şi pace să se distreze.

Rozariul Divinei Îndurări şi premierea celor ce au pus bazele ACA de-a lungul celor 25 de ani de activitate şi implicare au încununat şi încheiat această zi de sărbătoare.

Mulţumiri parohiei gazdă pentru primire, disponibilitate şi efort, organizatorilor, primăriei, sponsorilor şi invitaţilor. Felicităm coordonatorii şi Consiliul Diecezan şi mulţumim participanţilor pentru că au ales să sărbătorească împreună cu familia Acţiunii Catolice cei 25 de ani de activitate în slujba Bisericii.

A fost o zi rodnică, pe parcursul căreia s-a simţit ambientul familial, bucuria de a fi împreună, belşugul de haruri revărsate de Isus şi Maria, precum şi lucrarea Duhului Sfânt.

Să ascultăm şi noi îndemnul adresat de Sfânta Maria: „Fiţi făcători de pace, oriunde vă îndrumă paşii şi Duhul!”

Mariana Sofronie,
responsabil zonal ACA – zona Roman