Cristos a înviat!


Iubiţi fraţi şi surori,

Cristos este viu şi prezent în mijlocul nostru. Să nu ne fie teamă să ne lăsăm întâlniţi de el pe drumul vieţii noastre! Să nu ne fie teamă să-i deschidem inima şi să-i vorbim despre bucuriile şi neliniştile noastre! El cunoaşte bine ce înseamnă încercarea, suferinţa, singurătatea, gustul amar al trădării şi al renegării. Le cunoaşte pentru că le-a experimentat din plin pe Calvar. Dar nici suferinţa, nici moartea nu au ultimul cuvânt. Prin învierea sa din morţi Cristos ne-a oferit certitudinea că răul va fi învins, iar întunericul şi frica pot fi depăşite prin credinţa în iubirea milostivă a lui Dumnezeu.

Da, Cristos a înviat – acesta este mesajul plin de speranţă pe care Biserica nu oboseşte să-l vestească de 2.000 de ani. El a înviat pentru toţi cei cărora le este frică, pentru cei care suferă din cauza incertitudinilor legate de viaţă şi de viitor. A înviat pentru toţi cei care luptă pentru binele semenilor şi care apără viaţa şi demnitatea ei. Cristos a înviat şi este viu pentru familiile noastre, pentru cei care trăiesc sau slujesc în aziluri şi în orfelinate, pentru noi toţi şi pentru toate comunităţile noastre. Cristos a înviat pentru toţi răposaţii noştri, pentru cei dragi ai noştri pe care poate nu am avut posibilitatea nici măcar să-i salutăm sau să-i însoţim în ultimele clipe ale vieţii lor.

Iubirea Celui Înviat să pătrundă în inimile noastre, iar razele prezenţei sale să ne învăluie! Cristos cel înviat revarsă şi asupra noastră pe Duhul dătător de viaţă pentru a reînnoi comuniunea noastră cu Tatăl ceresc şi cu fraţii şi surorile în credinţă. El să ne călăuzească viaţa, în special în momentele de încercare, când avem nevoie de mai multă forţă şi mai mult curaj! Cu bucuria credinţei în suflet, să ne îndreptăm spre fraţii noştri, mai ales spre cei care trăiesc momente delicate, pentru a le duce speranţa, mângâierea şi pacea lui Cristos cel viu!

Cristos a înviat!

Sărbători binecuvântate!

✠ Iosif Păuleţ
episcop de Iaşi