Pr. Viorel Ababei – 25 de ani de preoție


Luni, 25 iulie 2011, în Biserica „Sfânta Ana” a fost celebrată o Sfântă Liturghie prezidată de Pr. Viorel Ababei, fiul satului, cu ocazia sărbătoririi jubileului de 25 ani de preoţie.

    În viaţa fiecărei persoane există un timp de dar şi de har. Pentru Părintele Viorel Ababei, ziua de 25 iulie 2011 a fost o zi deosebită de împlinire spirituală. Dacă pe 29 iunie 1986 a primit ca dar din partea Bunului Dumnezeu Sfânta Preoţie, a avut şi harul de a împlini timp de 25 de ani misiunea încredinţată: „Mergeţi în toată lumea, predicaţi Evanghelia la toată făptura”.

Într-o atmosferă de sărbătoare, ca o continuare şi prelungire a bucuriei Hramului Bisericii, înconjurat de confraţi preoţi, rude şi credincioşi, Părintele Viorel a dorit să trăiască acest eveniment în mijlocul comunităţii din care a plecat în anul 1976, la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi, urmându-şi chemarea, pentru a deveni preot. A fost hirotonit în anul 1986. Primii ani de ucenicie ca vicar au fost în Parohia „Nicolae Bălcescu”, avându-l ca Paroh pe Pr. Ioan Sociu şi  Parohia „Sfântul Nicolae” Bacău, Paroh şi Decan de Bacău fiind Pr. Ştefan Erdeş. Din anul 1991 a fost numit Paroh în Parohia „Fericitul Ieremia” Bacău, iar din anul 1999 până în anul 2005, a păstorit ca Paroh la Valea Mare. Din anul 2005 a fost numit asistent spiritual la Institutul Teologic Romano Catolic din Iaşi, unde activează şi în prezent.

La altar, Pr. Viorel a fost înconjurat de 15 preoţi dintre care 5 colegi jubilanţi: Pr. Iosif  Dorcu, paroh şi decan de Iaşi, Pr. Iosif Demeterc, paroh de Cleja, Pr. Eugen Lucaci, paroh de Oituz, Pr. Iosif Comoraşu, paroh la Parohia „Sfânta Cruce” Bacău şi Pr. Eugen Simion, care activează în Italia.

Întreaga Sfântă Liturghie a fost un prinos de laudă şi mulţumire lui Dumnezeu, prin Cristos Marele Preot, care revarsă plinătatea harurilor Sale prin puterea Duhului Sfânt. După proclamarea Cuvântului Domnului, în cadrul omiliei,  Pr. Iosif  Dorcu a evidenţiat două aspecte: preotul ca rod şi preotul care rodeşte, dorind să trezească în sufletele tinerilor prezenţi la celebrare vocaţia la Preoţie. Un accent deosebit a fost pus pe rolul mamei în educarea la credinţă şi în susţinerea tinerilor care doresc să răspundă la chemarea lui Isus şi să-l urmeze. Părintele predicator a adresat un îndemn la viaţa consacrată, precizând că secerişul este mult şi că este nevoie de lucrători în Via Domnului şi de nu şi din Ciresoaia, încurajaţi de exemplul consăteanului lor, Pr. Viorel. Celebrarea a fost animată de cântările intonate de Corul Parohiei „Sfânta Ana” din Cireşoaia.

În deschiderea celebrării, Pr. Viorel a ţinut să amintească în rugăciuni pe cei 4 colegi trecuţi la Domnul: Pr. Adam Andrei, Pr. Francisc Vârgă, Pr. Anton Farcaş şi Pr. Ştefan Babiaş, şi pe preoţii care au avut o contribuţie însemnată la formarea şi desăvârşirea lui ca preot: Pr. Petrică Ciocan, care i-a descoperit vocaţia, Pr. Anton Sociu, paroh de Cireşoaia, în timpul căruia a plecat la seminar, Pr. Alexandru Suceu, care i-a pregătit Primiţia şi Pr. Ioan Sociu, primul său paroh.

Înainte de binecuvântarea finală, Alexandra Scurtu, ca  reprezentantă a comunităţii din Cireşoaia i-a adresat Părintelui Viorel gânduri însoţite de alese sentimente de preţuire, la acest ceas aniversar.

Cuvântul de mulţumire al Părintelui Viorel a fost adresat în primul rând lui Dumnezeu, pentru binecuvântarea de a fi preot, familiei care l-a sprijinit şi însoţit pe acest drum, rudelor, prietenilor şi credincioşilor din Cireşoaia, care i-au fost alături cu rugăciunile lor. O mulţumire aparte a fost adresată Pr. Ştefan Erdeş, paroh de Cireşoaia în timpul copilăriei sale, care i-a intensificat flacăra vocaţiei, prin  exemplul personal. Un ropot de aplauze a marcat acest moment, dovedind ca Părintele Ştefan Erdeş a rămas în mintea şi sufletele credincioşilor din Cireşoaia, ca primul şi neuitatul paroh al comunităţii (1 martie 1968 – 1 mai 1975).

Părintele Viorel a mulţumit apoi Pr. Petru Beşleagă pentru participarea  la această celebrare şi pentru fructuoasa activitate pastorală desfăşurată în mijlocul consătenilor săi în ultima vreme, prezenţă ce a fost răsplătită cu aplauze prelungite din partea  credincioşilor.  În continuare mulţumiri au fost adresate Pr. Gheorghe Cojocaru şi Pr. Anton Câtia, prieteni apropiaţi inimii lui, Pr. Mihai Pătraşcu, reprezentantul Institutului Teologic din Iaşi, Pr. Eugen Ţîmpu, venit din Irlanda, de care-l leagă amintiri frumoase de la începutul preoţiei sale, Pr. Francisc Căzănel, parohul vecin din Slănic Moldova, Fraţilor Capucini reprezentaţi de Pr. Romeo Horvat şi Pr. Paul Daniel Coman, din Slănic Moldova, preot nou sfinţit şi nu în cele din urmă Pr. Marian Dascălu, Paroh de Cireşoaia şi „Surorilor Providenţei”, care au organizat cu multă dăruire şi dragoste această celebrare.

Credincioşii prezenţi la Sfânta Liturghie l-au însoţit pe Părintele Viorel cu rugăciunile lor, mulţumindu-i lui Dumnezeu că şi din mijlocul lor a chemat la taina Preoţiei pe un fiu al satului, sperând ca numărul vocaţiilor să crească şi în această comunitate.

Be the first to comment on "Pr. Viorel Ababei – 25 de ani de preoție"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*