Copiii – Prietenii Sănătății


Proiectul “COPIII – prietenii sănătăţii” îşi propune să ofere copiilor cunoştinţe şi deprinderi necesare menţinerii sănătăţii şi dezvoltării armonioase prin învăţarea regulilor de igienă corporală şi relaţională. Aceasta se va realiza prin organizarea unor întâlniri care să aibă ca teme: Igienă corporală, Cunoaşterea corpului meu, Principalele boli cauzate de lipsa de igienă, Igienă relaţională, Cunoştinţe minime de prim ajutor.
Obiectivele proiectului sunt:
copii igienaO1. Oferirea de informaţii de bază despre deprinderile de igienă personală minime, despre mecanismul producerii bolilor şi importanţa unui stil de viaţă care să asigure păstrarea sănătăţii.
O2. Oferirea de materiale igienico-sanitare şi instruire privind folosirea lor, copiilor beneficiari ai Centrului pentru servicii sociale „Sf. Luigi Scrosoppi”.
O3. Educaţie sanitară de bază şi noţiuni de prim ajutor pentru elevi claselor I-IV din structura şcolară Slănic Moldova.
O4. Organizarea şi motivarea unor echipe de prim ajutor în structura şcolară Slănic Moldova.
Proiectul se va desfăşura în două etape, prima se adresează copiilor beneficiari ai Centrului pentru servicii sociale “Sf. Luigi Scrosoppi”. Iar a doua tuturor copiilor înscrişi în clasele I-IV din Structura şcolară Slănic Moldova.
Beneficiari direcţi ai proiectului vor fi în prima etapă cei 27 de copii ai Centrului pentru servicii sociale “Sf. Luigi Scrosoppi”. Copii ce provin din familile sărace din Cireşoaia şi care au carenţe educaţionale mari mai ales referitoare la regulile de igienă corporală şi relaţională. Aceşti copii sunt elevi ai şcoli nr 2 din structura şcolară Slănic Moldova. Partea a doua se adresează tuturor celor 180 de copii înscrişi la cele trei şcoli şi se referă la Cursul de prim ajutor şi Concursul “Micul sanitar”.
Prin proiectul “COPII – prieteni sănătăţii” ne propunem consolidarea deprinderilor de viaţă sănătoasă şi creşterea calităţii vieţii pentru copii din localitatea Slănic Moldova. Aceste activităţi vin în sprijinul familiilor din comunitate completând carenţele educaţionale şi încercând să elimine obiceiurile nesănătoase care afectează starea de sănătate a copiilor.Argumente:

Educatia pentru sănătate şi însuşirea normelor elementare de igienă constituie o temă de care se ocupă tot mai puţin diversele instituţii şi structuri publice de educatie. Principalul rol în asigurarea acestor cunoştinţe revine de regulă familiei, dar nu întotdeauna şi nu pentru toate categoriile sociale, aceasta este capabilă să-şi îndeplinească în mod satisfăcător rolul de a asigura copiilor toate deprinderile necesare unei vieţi sănătoaase.

Ne referim aici la familiile sărace, îndeosebi cele din mediul rural sau din zonele periurbane, unde presiunea lipsurilor materiale şi eventual diversele adicţii şi comportamente negative ale părinţilor fac ca aceştia să nu poată oferi copiilor lor cunoştinţele, deprinderile şi condiţiile necesare unei dezvoltări sănătoase şi armonioase. Lipsa unor prevederi şi instrucţiuni clare la nivel de educaţie şcolară lasă deasemenea la latitudinea şi devotamentul învătătorilor şi profesorilor transmiterea cunoştinţelor legate de igienă şi educaţie sanitară şi lipsuri similare se găsesc şi în structura serviciilor medicale unde accetul pus pe prevenţie este destul de limitat.
În aceste condiţii, şi conştienţi de rolul major pe care o educaţie sanitară corectă l-ar avea în dezvoltarea normală, sănătoasă a generaţiilor tinere, organizaţia noastră s-a decis să implice în acest demers iniţiind proiectul “COPII – prieteni sănătăţii”.
Membrii organizaţiei cunosc în detaliu problemele sociale dar şi pe cele medicale ale comunităţii din satul Cireşoaia întrucît prin Centrul pentru servicii sociale “Sf. Luigii Scrosoppi” activează în această localitate încă din 2005. Deşi iniţial îşi propusese să deruleze activităţi de îngrijire la domiciliu pentru personae vârstnice, specialiştii asociaţiei au conştientizat rapid faptul că, nevoile majore privesc educatia copiilor şi a tinerei generaţii pentru a preveni înstalarea unor fenomene sociale şi medicale negative ce se perpetuau. Astfel au fost iniţiate programe de sprijire a copiilor şi a familiilor acestora în vederea continuării studiilor şi prevenirea abandonului şcolar, precum şi diverse programe educative şi de suport pentru achiziţia unor deprinderi de viaţă sănătoasă.
În această direcţie se înscrie şi proiectul  pe care v-il propunem spre finanţare ce doreşte a oferi copiilor, încă de la vârste fragede cunoştinţele şi deprinderile necesare menţinerii sănătăţii şi asigurarea unei dezvoltări armonioase prin respectarea regulilor de igienă.

Be the first to comment on "Copiii – Prietenii Sănătății"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*