Noi facilități fiscale


În conformitate cu art. 12, alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale și H.C.L. nr.14/18.02.2016, Consiliul Local al orașului Slănic Moldova a aprobat procedura de anulare a unei cote de 73,3% de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare datorate bugetului local de către persoanele fizice și persoanele juridice de pe raza orașului Slănic Moldova. Prevederile prezentei proceduri se aplică persoanelor fizice și juridice care datorează majorări de întârziere bugetului local al orașului Slănic-Moldova, pentru neachitarea obligațiilor bugetare la data de 30 septembrie 2015. Pentru a beneficia de aceste facilități fiscale, contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
1. Achitarea integrală, până la data de 31 martie 2016, a obligațiilor fiscale principale restante la 30 septembrie 2015, precum și a cotei de 26.7 % din majorările aferente obligațiilor fiscale principale, existente în sold la data plății.
2. Depunerea cererilor pentru a beneficia de aceste facilități, până la data de 25 martie 2016, la Biroul Impozite și Taxe Locale.
Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa Primăriei Slănic Moldova – Biroul Impozite și Taxe Locale, tel. 0234/348.119.

Be the first to comment on "Noi facilități fiscale"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*