Se pot depune cererile pentru ajutoarele de încălzire 2015 – 2016


Se deschide perioada de depunere a cererilor pentru ajutorul de încălzire a locuinței acordat conform O.U.G nr. 70/2011. Persoanele care se încadrează în limita unui venit maxim de 615 lei net/persoană, se pot prezenta la primărie cu actele enumerate în lista de mai jos.

Venitul net mediu
lunar/persoană
Cuantum ajutor
încălzire
până la 155 54
155,1 – 210 48
210,1 – 260 44
260,1 – 310 39
310,1 – 355 34
355,1 – 425 30
425,1 – 480 26
480,1 – 540 20
540,1 – 615 16

Acte necesare:

a) Copie act de identitate pentru titular şi pentru toţi membrii familiei peste 14 ani;
b) Copie certificate de naştere ale copiilor până în 14 ani;
c) Copie certificat de căsătorie;
d) Hotărâre de divorţ/act notarial – dacă este cazul.
e) Declaraţie pe propria răspundere că persoanele sunt despărţite în fapt şi data la care partenerul a părăsit imobilul – dacă este cazul.
f) Certificat de deces – dacă este cazul .
g) Copie hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare a copilului sau de încuviinţare a adopţiei/hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind măsura plasamentului/decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgenţă/hotărârea judecătorescă de instituire a tutelei/curatelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii – dacă este cazul.
h) După caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei;
i) Documentele în baza cărora deţine locuinţa (contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, contract comodat, certificat de moştenitor etc.);
j) Pentru persoanele membre în cererea/declaraţiei pe propria răspundere care au domiciliul pe raza altui sector al Municipiului Bucureşti sau pe raza altei localităţi sunt necesare următoarele documente: adeverinţă din localitatea de domiciliu că nu au beneficiat de ajutor de încălzire, certificat de atestare fiscală din localitatea de domiciliu.
k) Adeverinţă de salariu pentru toţi membrii familiei, cu salariul net obţinut în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv valoarea bonurilor de masă sau menţiunea că nu se primesc bonuri din partea instituţiei; copii taloane pensie/adeverință de la Casa de Pensii din luna anterioară depunerii cererii; copii taloane alocaţie (de stat, plasament sau alte indemnizaţii) – din luna anterioară depunerii cererii; copii taloane indemnizaţie handicap/buget complementar sau orice alte indemnizaţii acordate conform legii – din luna anterioară depunerii cererii; taloane somaj din luna anterioară depunerii cererii;
l) Declaraţie pe propria răspundere a titularilor /membrilor care nu realizează venituri (dacă este cazul);
m) Declaraţie pe propria răspundere a titularilor /membrilor care realizează venituri ocazionale (dacă este cazul);
n) Factură energie termică, gaze naturale, energie electrică – după caz;
o) Contract de debransare energie termică sau gaze naturale în cazul în care se solicită ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică.
p) orice alte documente solicitate, după caz.

Be the first to comment on "Se pot depune cererile pentru ajutoarele de încălzire 2015 – 2016"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*